ĒDINĀŠANAS SUBSIDĒŠANA

Darbinieki saņems bonusu, un arī darba devējs uzņēmuma mērogā gada griezumā ievērojami samazinās izdevumus. Viss, kas nepieciešams naudas atgūšanai par darbinieku ēdināšanu, ir formalitātes, kurām uzņēmums, iespējams, jau atbilst, vai kuras nāksies sakārtot agri vai vēlu.

Darba devējs katru mēnesi var subsidēt darbinieka ēdināšanu par summu līdz 40 €, nemaksājot par to ienākuma nodokli un VSAOI no darbinieka algas. Tas noteikts likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 8. panta 15. daļā. Pusdienu subsidēšanai kvalificējas visi Latvijā reģistrētie uzņēmumi, kas nodarbina vismaz sešus darbiniekus, maksā nodokļus un strādā bez būtiskiem pārkāpumiem.

Darba ņēmēju apmierinātības aptaujas apliecina, ka darbinieki pamana, novērtē un atceras ēdināšanas subsidēšanu. Palīdzēsim jums risināt ar subsidētās ēdināšanas organizēšanu saistītos jautājumus (Una, tālr. 25 468 304).